بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان
br ENGLISH
مديريت پرستاري
مدير خدمات پرستاري : فاطمه مينا جويباري كارشناس پرستاري

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري (مترون)

مدير خدمات پرستاري( مترون) در مراكز بهداشتي ، درماني و توانبخشي ، پرستاري است كه اداره واحد پرستاري مركز مربوطه را به عهده دارد.

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد:

-        برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان.

-        گرد آوري اطلاعات از : الف) مركز شامل :نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت گزارشات ماهيانه و ساليانه ،گزارش حسابرسي پرستاري ، پرونده هاي كاركنان ،مصاحبه با كاركنان ،  ب) مددجويان:بر حسب نوع بستري ،نياز مراقبتي ، خدمات ارائه شده  ،ج) منابع شامل نيروي انساني (پرستاران ،بهياران ، كمك بهياران ، تكنسين ها و كاردان هاي اطاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته)ساختار فيزيكي ، امكانات و تجهيزات

-        شركت فعال در نهادهاي سياست گذاري و ديگر كميته هاي درون سازماني.

-        تعيين اهداف ( كوتاه مدت ، ميان مدت ،دراز مدت) مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو ، بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذي ربط.

-        تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.

-        برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي ، پژوهشي ،كنترل و نظارت كنترل عفونت و...)

-        ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهدافمورد نظر.

-        تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري.

-        ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز.

-        جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

-        ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني گروه هاي پرستاري

-        مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز.

-        تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و الويت بندي آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

-        مشاركت در طرح هاي پژوهشي

-        برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت( كنترل عفونت)

-        انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

-        ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين. رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي دي ربط.

-        تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استانداردهاي علمي.

-        تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب

-        بكارگيري نيروي انساني بر اساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

-        پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت به كارگيري

-        پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط.

-        تصميم گيري در مورد مرخصي ها ، ماموريت ها و... كاركنان گروه پرستاري.

-        رهبري و هدايت واحدهاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني

-        ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب ، حسن رفتار شغلي و...

-        اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت تقويت انگيزش در كاركنان (تشويق و تنبيه) گروه پرستاري.

-        اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها

-        تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوريهاي علمي حل مساله

-        تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل: آشنا سازي پرسنل جديد الورود با مقررات خط مشي ها

1394/08/20
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal