بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
شيفت صبح

        

 

                                           برنامه درمانگاه تخصصي پزشكان در دي   ماه سال 1397 بيمارستان عزيزي جويبار

 

تاريخ

روز

اطفال

عفوني

داخلي

زنان و زايمان

جراحي عمومي

مغز و اعصاب

ارتوپدي

پوست

اعصاب و روان

ارولوژي

چشم

ENT

ديابت

سونوگرافي

قلب

97/10/01

 شنبه

دكتر جمشيدي

دكتر غلامي

دكتر حجتي

دكتر جمشيدي

دكتر قرباني

دكتر اكبردخت

 

دكتر اسدي

 

 

 

دكتر قريشي نژاد

 

دكتر صدقيان

دكتر نجفي

97/10/02

يكشنبه

دكتر كيا

دكتر طيبي

دكتر فروتن

دكتر مالائي

 

 

دكتر باري

دكتر رضازاده

 

 

 

 

 

دكتر صدقيان

دكتر نجفي

97/10/03

دوشنبه

دكتر جهانبخش

دكتر غلامي

دكتر ورشوئي

دكتر عاليشاه

 

 

دكتر سازگار

 

 

 

 

دكتر قريشي نژاد

 

دكتر صدقيان

 

97/10/04

سه شنبه

دكتر حسن پور

دكتر طيبي

دكتر ورشوئي

دكتر مالائي

دكتر توكلي

 

 

دكتر اسدي

 

 

 

 

دكتر حجتي

دكتر صدقيان

دكتر قاروئي

97/10/05

 چهارشنبه

دكتر هامون

دكتر طيبي

دكتر ورشوئي

دكتر جمشيدي

 

دكتر خادميان

 

 

دكتر مجتهدي

دكتر يوسفي

دكتر شارع پور

دكتر قريشي نژاد

دكتر حجتي

 

دكتر بابائي

97/10/06

پنج شنبه

دكتر جمشيدي

دكتر طيبي

دكتر ورشوئي

دكتر مدانلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/10/07

 جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/10/08

 شنبه

دكتر جمشيدي

دكتر غلامي

دكتر حجتي

دكتر مدانلو

دكتر قرباني

دكتر اكبردخت

 

دكتر اسدي

دكتر مجتهدي

 

 

دكتر قريشي نژاد

 

دكتر صدقيان

دكتر نجفي

97/10/09

يكشنبه

دكتر كيا

دكتر طيبي

دكتر فروتن

دكتر مالائي

 

 

دكتر باري

دكتر رضازاده

 

 

 

 

 

دكتر صدقيان

دكتر نجفي

97/10/10

دوشنبه

دكتر جهانبخش

دكتر غلامي

دكتر ورشوئي

دكتر عاليشاه

 

 

دكتر سازگار

 

دكتر مجتهدي

 

 

دكتر قريشي نژاد

 

دكتر صدقيان

 

97/10/11

سه شنبه

دكتر حسن پور

دكتر طيبي

دكتر ورشوئي

دكتر مدانلو

دكتر توكلي

 

 

دكتر اسدي

 

 

 

 

دكتر حجتي

دكتر صدقيان

دكتر قاروئي

97/10/12

 چهارشنبه

دكتر هامون

دكتر غلامي

دكتر ورشوئي

دكتر جمشيدي

 

دكتر خادميان

 

 

دكتر مجتهدي

دكتر يوسفي

دكتر شارع پور

دكتر قريشي نژاد

دكتر حجتي

 

دكتر بابائي

97/10/13

پنج شنبه

دكتر جمشيدي

دكتر طيبي

دكتر ورشوئي

دكتر مدانلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/10/14

 جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/10/15

 شنبه

دكتر جمشيدي

دكتر غلامي

دكتر حجتي

دكتر مدانلو

دكتر قرباني

دكتر اكبردخت

 

دكتر اسدي

دكتر مجتهدي

 

 

دكتر قريشي نژاد

 

دكتر صدقيان

دكتر نجفي

97/10/16

يكشنبه

دكتر كيا

دكتر طيبي

دكتر فروتن

دكتر مالائي

 

 

دكتر باري

دكتر رضازاده

 

 

 

 

 

دكتر صدقيان

دكتر نجفي

97/10/17

دوشنبه

دكتر جهانبخش

دكتر معروفي

دكتر ورشوئي

دكتر عاليشاه

 

 

دكتر سازگار

 

دكتر مجتهدي

 

 

دكتر قريشي نژاد

 

دكتر صدقيان

 

97/10/18

سه شنبه

دكتر حسن پور

دكتر معروفي

دكتر ورشوئي

دكتر مالائي

دكتر توكلي

 

 

دكتر اسدي

 

 

 

 

دكتر حجتي

دكتر صدقيان

دكتر قاروئي

97/10/19

 چهارشنبه

دكتر هامون

دكتر معروفي

دكتر ورشوئي

دكتر جمشيدي

 

دكتر خادميان

 

 

دكتر مجتهدي

دكتر يوسفي

دكتر شارع پور

دكتر قريشي نژاد

دكتر حجتي

 

دكتر بابائي

97/10/20

پنج شنبه

دكتر جمشيدي

دكتر معروفي

دكتر ورشوئي

دكتر جمشيدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/10/21

 جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/10/22

 شنبه

دكتر جمشيدي

دكتر غلامي

دكتر حجتي

دكتر جمشيدي

دكتر قرباني

دكتر اكبردخت

 

دكتر اسدي

دكتر مجتهدي

 

 

دكتر قريشي نژاد

 

دكتر صدقيان

دكتر نجفي

97/10/23

يكشنبه

دكتر كيا

دكتر طيبي

دكتر فروتن

دكتر مالائي

 

 

دكتر باري

دكتر رضازاده

 

 

 

 

 

دكتر صدقيان

دكتر نجفي

97/10/24

دوشنبه

دكتر جهانبخش

دكتر غلامي

دكتر حجتي

دكتر عاليشاه

 

 

دكتر سازگار

 

دكتر مجتهدي

 

 

دكتر قريشي نژاد

 

دكتر صدقيان

 

97/10/25

سه شنبه

دكتر حسن پور

دكتر غلامي

دكتر حجتي

دكتر مالائي

دكتر توكلي

 

 

دكتر اسدي

 

 

 

 

دكتر حجتي

دكتر صدقيان

دكتر قاروئي

97/10/26

 چهارشنبه

دكتر هامون

دكتر غلامي

دكتر حجتي

دكتر جمشيدي

 

دكتر خادميان

 

 

دكتر مجتهدي

دكتر يوسفي

دكتر شارع پور

دكتر قريشي نژاد

دكتر حجتي

 

دكتر بابائي

97/10/27

پنج شنبه

دكتر جمشيدي

دكتر غلامي

دكتر حجتي

دكتر عاليشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/10/28

 جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/10/29

 شنبه

دكتر جمشيدي

دكتر غلامي

دكتر حجتي

دكتر جمشيدي

دكتر قرباني

دكتر اكبردخت

 

دكتر اسدي

دكتر مجتهدي

 

 

دكتر قريشي نژاد

 

دكتر صدقيان

دكتر نجفي

97/10/30

يكشنبه

دكتر كيا

دكتر طيبي

دكتر فروتن

دكتر مالائي

 

 

دكتر باري

دكتر رضازاده

 

 

 

 

 

دكتر صدقيان

دكتر نجفي

دكتر مصطفي بخشي جويباري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رياست بيمارستان عزيزي جويبار

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1397/10/02
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal