بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
كلاس آموزشي طب ايراني برگزار شد. كلاس آموزشي طب ايراني برگزار شد.
كلاس آموزشي طب ايراني توسط آقاي دكتر امير سعيد حسيني ( متخصص طب ايراني )در سالن آموزش بيمارستان برگزار شد.
1398/11/01
كلاس آموزشي آشنايي با مباحث پزشكي قانوني و مستند سازي قانوني برگزار شد. كلاس آموزشي آشنايي با مباحث پزشكي قانوني و مستند سازي قانوني برگزار شد.
كلاس آموزشي آشنايي با مباحث پزشكي قانوني و مستند سازي قانوني توسط آقاي ذكريا ذكريايي سرپرست مديريت درمان دانشگاه در سالن آموزش بيمارستان برگزار شد.
1398/08/03
كلاس آموزشي ايمني بيماران برگزار شد كلاس آموزشي ايمني بيماران برگزار شد
كلاس آموزشي ايمني بيماران توسط سركار خانم اسدي كارشناس ايمني بيمار در سالن آموزش بيمارستان برگزار شد.
1398/06/13
بيمارستان حاج عزيزي جويبار
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal