بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
معرفي
                    باسلام
 

به پورتال بيمارستان حاجي عزيزي جويبار خوش آمديد

 

****************************

 

بيمارستان حاجي عزيزي جويبار در سال 1375 با 25 تخت مصوب به دست رياست وقت مجلس شوراي اسلامي حجه الاسلام والمسلمين ناطق نوري افتتاح گرديد ، اولين رئيس اين بيمارستان آقاي شادمهر جمشيدي ( متخصص كودكان و نوزادان ) بودند كه به مدت 9 سال رياست اين مجموعه درماني را بر عهده داشتند و در اواسط سال 84 آقاي محمود صفري خطير ( پزشك عمومي ) عهده دار رياست اين مجموعه درماني شدند و در دوران رياست ايشان بر مجموعه بخش CCU با 8 تخت مصوب و فعال در سال 87 تجهيز ، افتتاح و راه اندازي گرديد ، شايان ذكر است كه ايشان تا تاريخ 91/05/25 مسئوليت اين مركز درماني را بر عهده داشتند و در طول دوره رياست ، ايشان زحمات زيادي خصوصا در عرصه ساخت و ساز متحمل شدند و پس از ايشان آقاي مصطفي بخشي جويباري (پزشك عمومي) به عنوان سومين رئيس اين بيمارستان و اولين رئيس بومي اين مركز درماني انتخاب شدند و در دوره رياست ايشان بر مجموعه بخش ICU با 8 تخت مصوب و فعال در تير 94 ، بخش دياليز با 6 تخت مصوب و فعال در شهريور 94 ، زايشگاه جديد با 4 اتاق LDR و اتاق عمل جديد در آذر 96 تجهيز ، افتتاح و راه اندازي شد و همچنين 2 تخت بر مجموعه تخت CCU در فروردين 96 اضافه شده است و بخش CCU با 10 تخت مصوب و فعال پذيراي بيماران مي باشد و پس از ايشان آقاي علي شوپاي جويباري در تاريخ 98/07/03 عهده دار رياست اين مجموعه درماني شدند و كماكان مشغول انجام وظيفه مي باشند.

1398/11/04
Powered by DorsaPortal