بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
زنان

     

 

نام پزشك

 

 

نوع تخصص

 

دكتر زهرا مالايي كناري

 

 

متخصص زنان و زايمان و نازايي

 

 

 

 

دكتر ناهيد عاليشاه

 

 

 

 

متخصص زنان و زايمان و نازايي

 

دكتر مژگان جمشيدي

 

 

 

 متخصص زنان و زايمان و نازايي

 

 

 

 

دكتر شيلا مدانلو جويباري

 

 

 

 

متخصص زنان و زايمان و نازايي

 

دكتر بهار فرشيدفر

 

متخصص زنان و زايمان و نازايي

 

 

1. با توجه به اينكه روزهاي حضور پزشكان متخصص زنان  و زايمان و نازايي در درمانگاه  بيمارستان متغير مي باشد  بنابراين روزهاي حضور پزشكان  به تفكيك روز ثبت نشده است.


1398/11/04
Powered by DorsaPortal