بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
اطفال

 

نام پزشك

 

نوع تخصص

 

 

روزهاي حضور

 

دكتر شادمهر جمشيدي

 

متخصص كودكان و نوزادان

 

 

 

شنبه ، سه شنبه و پنجشنبه

شيفت صبح

 

دكترفاطمه محمدي

 

متخصص كودكان و نوزادان

 

 

 

 شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

شيفت عصر

 

دكترسامان هامون

 

متخصص كودكان و نوزادان

 

 

 

چهارشنبه

شيفت صبح

 

دكتر افشين حسن پور

 

متخصص كودكان و نوزادان

 

 

 

يكشنبه و دوشنبه

شيفت صبح

1398/10/24
Powered by DorsaPortal