بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
تعرفه هاي هتلينگ و حق العلاج

تعرفه هاي هتلينگ و حق العلاج

 
 

به اطلاع مراجعين محترم مي رساند تعرفه هتلينگ و حق العلاج در اين بيمارستان در جدول ذيل مشهود مي باشد. خواهشمند است در صورت پرداخت هزينه خارج از تعرفه هاي مشخص شده ، مراتب به اطلاع مديريت بيمارستان يا مسئول رسيدگي به شكايات رسانيده شود و يا با شماره تلفن 42534161 تماس برقرار نماييد.

 
 
 

مبلغ

 

نام واحد

1/826/000   ريال

تخت عمومي

 

4/236/000 ريال

CCU

 

8/473/000  ريال

ICU

 

411/000 ريال

همراه بيمار

 

1/279/000   ريال

تخت نوزاد بيمار

 

رايگان

زايمان طبيعي

 

 
 
 
  امضا رياست بيمارستان: دكتر علي شوپاي جويباري                             امضا رئيس امور مالي : بيژن بوداغي

1398/11/04
Powered by DorsaPortal