بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
چشم انداز(vision)

 

 

چشم انداز بيمارستان

 

ما برآنيم تا با اتكال به نيروي لايزال الهي ، تكيه بر رسالت و ارزش هاي سازماني خود و با استفاده از تجهيزات و تكنولوژيهاي كارآمد ، خدمات تشخيصي درماني را در بالاترين سطح كيفيت ارائه نمائيم و جزو يكي از بيمارستانهاي برتر در سطح استان مازندران و بيمارستانهاي هم تراز باشيم .

 

 

 

1397/10/04
Powered by DorsaPortal