بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
راهنماي پذيرش

 

مدارك مورد نياز پذيرش

 

   1-دستور بستري از طرف پزشك معالج

    2-دفترچه بيمه معتبر ، داراي تاريخ اعتبار و برگ كافي ( چنانچه مددجو هنگام پذيرش دفترچه بيمه به همراه نداشته باشد در اولين فرصت آورده شود )

   3-كپي صفحه اول دفترچه بيمه 2 برگ

   4-مدارك مورد نياز جهت مددجويان تصادفي :

   الف) كپي كارت ملي

   ب) يك مورد از موارد ذكر شده شامل: 1-گزارش 115 يا 112             2- كروكي

 
مي باشد  جهت جراحي زنان اعم از زايمان ، حضور همسر با مدرك شناسايي الزامي     5-
      

     6-نتيجه آخرين آزمايش ها ، راديوگرافي ، سي تي اسكن ، ام آر آي ،سونوگرافي و مدارك پزشكي قبلي در صورت صلاحديد پزشك الزامي مي باشد.

      
 
1398/11/04
Powered by DorsaPortal