بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
راهنماي ترخيص

 


مدارك مورد نياز ترخيص

 

    1-دفترچه بيمه معتبر ، داراي تاريخ اعتبار و برگ كافي

     2-كپي صفحه اول دفترچه بيمه 2 برگ ( چنانچه مددجو هنگام پذيرش تحويل داده نياز به تحويل مجدد آن نيست)

   3-مدارك مورد نياز جهت مددجويان تصادفي :

   الف) كپي كارت ملي

   ب) يك مورد از موارد ذكر شده شامل: 1-گزارش 115 يا 112             2- كروكي

1397/10/03
Powered by DorsaPortal