بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
راهنماي ملاقات كنندگان

  

 

روزها و ساعت ملاقات بيمارستان عزيزي جويبار

 

 

ساعت

روز

بخش

 

16-14

دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه

داخلي ، جراحي و اطفال

 

16-14

دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه

CCU

 

16-15

يكشنبه و سه شنبه ( ملاقات حضوري )

ICU

 

16-15

دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه ( نمايش تلويزيوني )

ICU

 

  نكته 1: ملاقات كودكان ، والدين و اقوام درجه يك با حفظ شرايط جسمي ، روحي و رواني و ايمني بيمار و كودك در نيم ساعت آخر زمان ملاقات منعي ندارد در غير اينصورت ورود كودكان به بخش ها محدوديت داشته و ممنوع مي باشد.

نكته 2: ملاقات خانواده درجه يك بيمار محتضر با رعايت آرامش ساير بيماران بعد از هماهنگي با نگهبان و مسئول كشيك حتي در ساعت غير ملاقات نيز امكان پذير مي باشد.
 

 


   

1398/11/05
Powered by DorsaPortal