بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
راهنماي طبقات

 

 

ساختمان شماره 1

 

 

نام بخش و واحد

 

 

نام طبقات

 

رديف

اورژانس ، صندوق شماره 1و2 ، تصويربرداري( راديولوژي-سونوگرافي) ، مركز تلفن   ، اتاق رسيدگي به كودك ، درمانگاههاي تخصصي شماره 1 و2، آزمايشگاه ، انبار ، آشپزخانه ، سالن غذا خوري ، خياط خانه ، امين اموال ، لنژ و رختشورخانه ، داروخانه مركزي ، اكو و تست ورزش ، اندوسكوپي و كلونوسكوپي ، مسئول درمانگاه ، بهداشت محيط ،مديريت اطلاعات سلامت ، تداركات و كارپردازي ،چاپ و تكثير ، حسابداري ، ترخيص ، درآمد و بيمه گري و مديريت خدمات پرستاري و تجهيزات پزشكي.

 

 

طبقه همكف

 

 

 

1

 

بخش اطفال ، CCU ، حراست ، IT  ، بخش داخلي و جراحي و بخش اتاق عمل

 

طبقه اول

 

 

 

 

2

 

 

 

 

ICU  ، دياليز ، بلوك زايمان ، بهبود كيفيت ، بهداشت حرفه اي و واحد تغذيه 

 

 

 

طبقه دوم

 

 

3

 

 

ساختمان شماره 2

 

 

نام بخش و واحد

 

 

نام طبقات

 

رديف

 

بخش تالاسمي

 

 

طبقه اول

 

 

1

 

كارگزيني ، دبيرخانه ، بايگاني 

 

طبقه دوم

 

 

 

 

2

 

رياست ، مديريت و مسئول دفتر رياست

 

طبقه سوم

 

3

حياط بيمارستان

 

 

نام بخش و واحد

 

 

نام طبقات

 

رديف

 

نگهباني ، نمازخانه ، پايگاه مقاومت بسيج ، تاسيسات ، امحا زباله ، كنترل عفونت ، مددكاري و سالن آموزش

 

 

حياط بيمارستان

 

 

 

1

 

 

 

1398/11/04
Powered by DorsaPortal