بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
عفوني

 

نام پزشك

 

 

نوع تخصص

  

 

دكتر رشيد غلامي

 

 

متخصص بيماريهاي عفوني و تب دار

 

دكتر عاطفه طيبي

 

 

متخصص بيماريهاي عفوني و تب دار

 

  

 

دكتر امير كيوان معروفي

 

 

 

متخصص بيماريهاي عفوني و تب دار

 

 
 
 دكتر فاطمه كوهكن موخر
 
 
 
 
 
 متخصص بيماريهاي عفوني و تب دار

 

 

نكات قابل توجه

1.      با توجه به اينكه روزهاي حضور پزشكان متخصص عفوني در درمانگاه بيمارستان در شيفت صبح متغير مي باشد بنابراين روزهاي حضور پزشكان به تفكيك روز ثبت نشده است.

2.       روزهاي حضور پزشكان متخصص عفوني در درمانگاه بيمارستان از شنبه تا پنج شنبه درشيفت صبح و در شيفت عصر روزهاي يكشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مي باشد.

1398/11/04
Powered by DorsaPortal