بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
مغز واعصاب

 

نام پزشك

 

نوع تخصص

 

 

روزهاي حضور

 

دكتر حسن اكبر دخت

 

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

 

 

 

سه شنبه

شيفت صبح

1398/02/22
Powered by DorsaPortal