بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
پزشكي ورزشي

 

نام پزشك

 

 

نوع تخصص

 

روزهاي حضور

 

دكتر غلامرضا پرتوي

 

 

متخصص پزشكي ورزشي

 

شنبه  ، يكشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه

شيفت عصر

 

 

نكته قابل توجه

1.      نوبت دهي براي شيفت عصر حضوري مي باشد.

1397/10/02
Powered by DorsaPortal